Molen de Arkduif

24.06.21

Deze molen staat de westzijde van het dorp Bodegraven. Tot 1964 stond ze op het grondgebied van de gemeente Zwammerdam. Het is een stellingkorenmolen met een gemetselde ronde romp en stelling. Hij is mogelijk gebouwd in 1697. Dit jaartal staat vermeld op de baard van de molen en op de twee nog aanwezige tegeltableaus in de molen. De twee tegeltableaus zijn bij een modernisering van het molenaarshuis zwaar beschadigd en overgebracht naar de molenaarswoning naast de molen. De molen functioneerde als een graanmolen.

 

Brand
Rond 1850 heeft er waarschijnlijk een grote brand in de molen gewoed. Op de as waar de wieken aan zitten staat een datum van 1853 vermeld, terwijl andere delen van de molen overgenomen zijn van andere molens. Uit een watermolen uit Zevenhoven is onder andere de vijzelbalk gebruikt, deze fungeert nu als koningsspil in de Arkduif.

Herstel en restauraties


Bij het herstel is de molen ongeveer 1,25 meter verhoogd. Dit is op twee plaatsen te zien. Kon men vroeger vanaf de maalzolder de stelling oplopen, nu moet men eerst een trapje op om op stellinghoogte te komen. In 1974 is de molen door de gemeente Bodegraven aangekocht en in de volgende 8 jaren gerestaureerd. Uit archiefstukken blijkt dat er bij de molen ooit ook een stoommachine heeft gestaan, maar het hoe en wanneer is nog niet bekend.

 

De Arkduif
De naam “Arkduif” bestaat nog niet zo lang. In 1956 heeft de toenmalige eigenaar naar aanleiding van een door hem uitgeschreven prijsvraag de naam Arkduif vastgesteld. Aan de molen werd het predikaat ‘brenger van vrede en geluk’ toegedacht, vandaar een verwijzing naar het bijbelse verhaal van Noach in de ark, waar een duif het teken was van nieuw leven na de zondvloed.

 

De feiten
Enkele technische gegevens van de molen:
Vlucht 22,20 meter, Oud-Hollands opgehekt
Roeden uit 1978 (Derckx)
Beveiliging met kneppel en pal
Bovenas gietijzer uit 1853 (Enthoven)
3 koppel stenen, 1 maal 16er, 2 maal 17er regulator (niet meer in bedrijf)

 

www.kusee.nl en stichting de Arkduif